Asociace odborníků na realitním trhu

Poskytujeme stoprocentní servis pro naše klienty a makléře.

Budujeme dlouhodobou spolupráci.

Pro klienty

Kvalifikované realitní služby.

Pro makléře

Dlouhodobé partnerství.

Proč si vybrat makléře RELITAS

praxe

Profesionalita a zkušenosti makléřů jsou prověřeny letitou praxí.

osobní makléř

Plnou odpovědnost za zprostředkování obchodu nese váš makléř.

kvalita

Makléři dodržují Profesní standardy a Etický kodex.

PROFESNÍ STANDARDY RELITAS


Makléř realitní asociace RELITAS dodržuje tyto profesní standardy


1) Prezentace nemovitosti je úplná včetně všech podstatných náležitostí.


2) Cena nemovitosti na prodej je prezentována včetně odměny za zprostředkování.


3) Prohlídku nemovitosti realizuje makléř v jednu chvíli vždy jen s jedním zájemcem.


4) Rezervační smlouva je třístranná.


5) Pro úschovu kupní ceny využívá makléř služeb advokáta, notáře, nebo banky.

ETICKÝ KODEX RELITAS


Makléř realitní asociace RELITAS


1) Ctí mravní principy, chová se zdvořile, odpovědně, čestně, dodržuje zásady slušného chování bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální původ, barvu pleti, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, víru a náboženství, politické nebo jiné smýšlení svých klientů.


2) Svou práci vykonává s požadovanou mírou empatie a na co nejvyšší odborné úrovni, kterou si průběžné zvyšuje a doplňuje.


3) Řídí se legislativou, předpisy a standardy související s výkonem jeho práce.


4) Pracuje vždy jen s nezbytným minimem osobních údajů a důvěrných informací. S informacemi vždy zachází diskrétně a neprezentuje je před nepovolanými osobami.


5) Jedná odpovědně v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku.


6) Nezneužívá svého postavení pro svůj osobní profit či profit třetí strany.


7) Nevyžaduje a nepřijímá od klientů a žádné dary ani jiná zvýhodněni, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování a výkon práce.


8) Nestaví své osobní zájmy, zájmy členů své rodiny nebo zájmy přátel do střetu se zájmy klientů.


9) Jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k udržení prestiže a zvyšovaní společenského uznání realitní asociace RELITAS i členů RELITAS a chrání jejich dobrou pověst.

čistý štít

Vyžadujeme majetkovou a trestní bezúhonnost.

Makléři

Partneři

Protože realitní služba je komplexní úkon a nespočívá pouze v inzerci nemovitostí, makléři RELITAS spolupracují s dalšími profesionály zajišťujícími například advokátní, hypoteční, finanční, nebo architektonické služby.

Comfort Space a.s.
energetický specialista

Tzb - energ Consulting s.r.o.
energetický specialista

4fin
hypoteční poradce

4fin
hypoteční poradce

JUDr. Aleš Janoch
advokat

Ing. arch. Jan Vaněk
architekt

AK Polák
avokátní kancelář

Partneři

Protože realitní služba je komplexní úkon a nespočívá pouze v inzerci nemovitostí, makléři RELITAS spolupracují s dalšími profesionály zajišťujícími například advokátní, hypoteční, finanční, nebo architektonické služby.

Modrá pyramida a.s.
hypoteční poradce

Ing. Pavel Miškovský
soudní znalec

Broker Trust
hypoteční poradce

Radek Roušal
fotograf

Jan Wenke
specialista na internet

Mgr. Bohdana Hejduková
avokátní kancelář

Naše zásady

žádné desátky

Postrádá smysl krátit vám odměnu z vašeho vlastního podnikání.

vaše jméno je vaše značka

Hlavním nositelem obchodní značky jste vy, klademe důraz na individualitu.

samostatnost

Jen vy jste strůjcem svých obchodních úspěchů.

Nabízíme

Provize 100%

Pro jistotu – vaše odměna je jenom vaše. Neodvádíte žádná procenta z obchodů, které zprostředkujete.

Osobní profil

Vlastní webová stránka na vaší nebo RELITAS doméně.

Efektivní inzerce

Prezentace Vašich nabídek na všech významných realitních portálech
v České republice.

Po makléřích asociace požadujeme

praxi

Orientaci na trhu s nemovitostmi

kvalitu

Dodržování Profesních standardů
a Etického kodexu

čistý štít

Majetkovou a trestní bezúhonnost

3 333,- Kč měsíčně
5,- Kč za každý inzerát na všech realitních portálech denně

Jsme tu pro vás

můžete se na nás spolehnout

kancelář I.P. Pavlova

IČO 08053707

Lublaňská 61
120 00 Praha 2 - Vinohrady


sledujte nás na sociálních sítích

Kontaktujte nás

info@relitas.cz
těšíme se na vaši zprávu

praxe

zpráva

zpráva

zpráva

ETICKÝ KODEX RELITASMakléř realitní asociace RELITAS:1) Ctí mravní principy, chová se zdvořile, odpovědně, čestně, dodržuje zásady slušného chování bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální vod, barvu pleti, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, víru a nábenství, politické nebo jiné smýšlení svých klientů.2) Svou práci vykonává s požadovanou mírou empatie a na co nejvyšší odborné úrovni, kterou si průběžné zvyšuje a doplňuje.3) Řídí se legislativou, předpisy a standardy související s výkonem jeho práce.4) Pracuje vždy jen s nezbytným minimem osobních údajů a věrných informací. S informacemi vždy zachází diskrétně a neprezentuje je před nepovolanými osobami.5) Jedná odpovědně v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku.6) Nezneužívá svého postavení pro svůj osobní profit či profit třetí strany.7) Nevyžaduje a nepřijímá od klientů a žádné dary ani jiná zvýhodněni, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování a výkon práce.8) Nestasvé osobní zájmy, zájmy členů své rodiny nebo zájmy přátel do střetu se zájmy klientů.9) Jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k udržení prestiže a zvyšovaní společenského uznání realitní asociace RELITAS i makléřů RELITAS a chrání jejich dobrou pověst. PROFESNÍ STANDARDY RELITASMakléř realitní asociace RELITAS dodržuje tyto profesní standardy1) Prezentace nemovitosti je úplná včetně všech podstatných náležitostí.2) Cena nemovitosti na prodej je prezentována včetně odměny za zprostředkování.3) Prohlídku nemovitosti realizuje makléř v jednu chvíli vždy jen s jedním zájemcem.4) Rezervační smlouva je třístranná.5) Pro úschovu kupní ceny využívá makléř služeb advokáta, notáře, nebo banky.